Strojni kapaciteti

Trenutno raspolažemo sa jednim karuselom, devet tokarskih CNC strojeva, dvije CNC glodalice te dvije CNC tračne pile.

Uz svu mjernu opremu koju posjedujemo, osiguravamo 100-postotnu točnost i istovjetnost sa traženim mjerama.

RB VRSTA STROJA MARKA I TIP UPRAVLJANJE GABARITI OBRADE POSEBNOST
1. CNC tokarilica Goodway GA 3300LM Fanuc Oi-TD Ø 500 x 1220 Pogonjeni alati
2. CNC tokarilica Gildemeister CT 60 Eltropilot 2 Ø 500 x 1000
3. CNC tokarilica Colchester Storm 210 Fanuc 20 i Ø 300 x 600
4. CNC tokarilica Mazak Quick Turn 20 Mazatrol - 1 Ø 400 x 1000
5. CNC tokarilica Godway GS 260 Fanuc Oi-TC Ø 300 x 600
6. CNC tokarilica Leadwell LTC 20 P Fanuc O-T Ø 250 x 500
7. CNC tokarilica Takisawa TM 15 Fanuc O-TT Ø 150 x200 Dodavač šipke, pogonjeni alati, pomoćno vreteno
8. CNC tokarilica WECO - JV 34 Fanuc O-T Ø 42 x 150 Dodavač šipke
9. CNC tokarilica Weiler Primus Siemens 801 C Ø 42 x 150 Izvlakač šipke
10. CNC glodalica KIA MT 40 Fanuc 10 680 x 400 x 400
11. CNC glodalica Challenger Microcut 1000 Fanuc 0i-MD 1000 x 600 x 600 Četvrta os
12. CNC tračna pila Lesom – CN320 Pegasus Ø 300 x 6000 Aut. dodavanje materijala
13. CNC tračna pila Pegas Pegasus Ø 300 x 6000 Aut. dodavanje materijala
14. CNC karusel DOOSAN PUMA V8300 Fanuc i Series Ø 850 x 700
15. Stupna bušilica Huvema Hu 25 T Do Ø 25